Officers

Chair Stephen F Bush
Co-Chairs Bio Tatsuya Suda
Sasitharan Balasubramaniam
Co-Chair Quantum Alexander Sergienko
Co-Chairs Neuromorphic Alexandre Schmid
Wei Lu
Wei Wang
Sanjay Goel
Maggie Cheng
Alhussein Abouzeid
Tadashi Nakano
Lei Liu
Jian-Qin Liu
Danilo Gligoroski
Andrew Eckford
Yu Wei
Ozgur B. Akan